دانلود آهنگ جدید گیلامیر گورتال قلندر

دانلود آهنگ جدید گیلامیر گورتال قلندر

دانلود آهنگ جدید گیلامیر گورتال به نام قلندر

Download New Music Gilamir GurtalQalandar

دانلود آهنگ جدید گیلامیر گورتال به نام قلندر با کیفیت 320 و 128 با لینک مستقیم از سایت بند موزیک

متن ترانه گیلامیر گورتال به نام قلندر

قٚلٚندٚرٚ رٚشتٚمٚ‍ مٚن داٚش ئاٚقاٚ

می دٚسّٚ‍ جور خۊداٚ داٚنٚ‍ کی ناٚناٚ

مٚن خٚطٚری دٚرٚمٚ‍ جاٚنٚ‍ داٚداٚ

جٚ‍ تٚرسٚ‍ مٚن جۊخۊس پۊشتٚ‍ تی باٚباٚ

شاٚر بٚ‍ شاٚر کیشوٚر گۊشاٚیی کۊنٚمٚ‍

مٚرٚ صاٚبٚ‍ پاٚدیشاٚهی کۊنٚمٚ‍

دۊداٚنگٚ‍ چاٚرداٚنگٚ‍ ئٚصّٚن شیش داٚنگٚ‍ بٚ‍ ناٚم زٚنٚم

سٚختسٚر ئۊ شٚهسۊئاٚر کی خۊشاٚن ئاٚیٚد

سٚختسٚر ئۊ شٚهسۊئاٚر کی خۊشاٚن ئاٚیٚد ئاٚی

تۊ نٚهاٚیٚت بٚتاٚنی مۊتاٚد بیبی

گٚنگٚستٚر تی سٚر ئۊ مٚچّٚیٚ نۊخۊرٚ ئاٚی زیقی

مٚنٚمٚ‍ کی ئۊنٚ‍ گٚمٚ‍ می سٚرٚ فیداٚ

کیجاٚ جاٚن ئٚگٚر مٚرٚ دۊس ناٚشت بیبی

تۊ نٚهاٚیٚت بٚتاٚنی مۊتاٚد بیبی

گٚنگٚستٚر تی سٚر ئۊ مٚچّٚیٚ نۊخۊرٚ ئاٚی زیقی

مٚنٚمٚ‍ کی ئۊنٚ‍ گٚمٚ‍ می سٚرٚ فیداٚ

کیجاٚ جاٚن ئاٚی کیجاٚ جاٚن ئٚگٚر مٚرٚ دۊس ناٚشت بیبی

چاٚقۊ رٚ مٚرٚ کۊنٚدٚ کاٚدۊپیچ

ئۊنٚ‍ ئٚمرٚ لاٚرت دٚهٚم تٚرٚ کۊنٚمٚ‍ چاٚقۊپیچ

مٚرٚرٚ شیر هٚم کۊنٚیٚ پاٚدۊوی

بٚ‍ خۊ تٚن می عٚکسٚ بۊکۊدٚیٚ خاٚلکۊفی

تۊ نیم داٚنٚ‍ دٚر ئاٚیی ئٚگٚر بیشی شاٚلیکۊفی

گٚنگ ئیسی وٚلی جٚ‍ نوعٚ‍ هٚندییٚ باٚلیوۊدی

بٚجٚ پاٚکٚستاٚنیٚ کٚندۊوانٚ‍ ئاٚشیدۊغی

می کاٚراٚنٚ‍ نٚتاٚنٚ‍ چاٚکۊنٚ‍ فِلمٚ‍ هاٚلیوۊدی

می کاٚراٚنٚ‍ نٚتاٚنٚ‍ چاٚکۊنٚ‍ فِلمٚ‍ هاٚلیوۊدی

تۊ نٚهاٚیٚت بٚتاٚنی مۊتاٚد بیبی

گٚنگٚستٚر تی سٚر ئۊ مٚچّٚیٚ نۊخۊرٚ ئاٚی زیقی

مٚنٚمٚ‍ کی ئۊنٚ‍ گٚمٚ‍ می سٚرٚ فیداٚ

کیجاٚ جاٚن ئٚگٚر مٚرٚ دۊس ناٚشت بیبی

تۊ نٚهاٚیٚت بٚتاٚنی مۊتاٚد بیبی

گٚنگٚستٚر تی سٚر ئۊ مٚچّٚیٚ نۊخۊرٚ ئاٚی زیقی

مٚنٚمٚ‍ کی ئۊنٚ‍ گٚمٚ‍ می سٚرٚ فیداٚ

کیجاٚ جاٚن ئاٚی کیجاٚ جاٚن ئٚگٚر مٚرٚ دۊس ناٚشت بیبی

امتیاز موزیک

پخش آنلاین موزیک قلندردانلود آهنگ با کیفیت عالی 320دانلود آهنگ با کیفیت خوب 128

دیدگاه خود را بگذارید