آهنگ تا رد شدی از بغلم هوش و حواسم رفت بوی عطر تو انگار امین رستمی چشمای مشکیت

آهنگ امین رستمی چشمای مشکیت

موزیک جدید امین رستمی به نام تا رد شدی از بغلم هوش و حواسم رفت بوی عطر تو انگار با کیفیت الی ومتن این اثر شنیدنی و عاشقانه

photo 2022 03 13 16 40 19

»... 91011 203040...«