پویا بیاتی

آهنگ عاشقتم ولی شدت عشق و علاقه ی من به تو بیشتر از اینه پویا بیاتی غیرتی

آهنگ پویا بیاتی غیرتی

موزیک جدید پویا بیاتی به نام عاشقتم ولی شدت عشق و علاقه ی من به تو بیشتر از اینه با کیفیت عالی و متن این اثر شنیدنی و عاشقانه

آهنگ عاشقتم ولی شدت عشق و علاقه ی من به تو بیشتر از اینه پویا بیاتی غیرتی

آهنگ از چشمت افتادم دیگه احساس تو احساس قبلا نیست پویا بیاتی قبلا

آهنگ پویا بیاتی قبلا

موزیک جدید پویا بیاتی به نام از چشمت افتادم دیگه احساس تو احساس قبلا نیست با کیفیت عالی و متن این اثر شنیدنی و عاشقانه

photo ۲۰۱۸ ۰۷ ۲۹ ۲۳ ۲۰ ۳۰

آهنگ یه نفر اگه تو کل جهان منو بشناسه تویی که میدونی جات پویا بیاتی بمب

آهنگ پویا بیاتی بمب

موزیک جدید پویا بیاتی به نام یه نفر اگه تو کل جهان منو بشناسه تویی که میدونی جات با کیفیت عالی و متن این اثر شنیدنی و عاشقانه

photo ۲۰۱۹ ۰۷ ۲۱ ۰۱ ۴۱ ۲۹

آهنگ مستان سلامت میکنند آقا جان را غلامت میکنند آقا پویا بیاتی سلام آقا

آهنگ پویا بیاتی سلام آقا

موزیک جدید پویا بیاتی به نام مستان سلامت میکنند آقا جان را غلامت میکنند آقا با کیفیت عالی و متن ین اثر شنیدنی و عاشقانه

photo ۲۰۱۸ ۰۷ ۲۹ ۲۳ ۲۰ ۲۹

آهنگ کاش بیای بشه کارو نشونه بگیری دل مارو پویا بیاتی کاش

آهنگ پویا بیاتی کاش

موزیک جدید پویا بیاتی به نام کاش بیای بشه کارو نشونه بگیری دل مارو با کیفیت عالی و متن این اثر شنیدنی و عاشقانه

photo ۲۰۱۹ ۰۷ ۲۱ ۰۱ ۴۱ ۳۱

آهنگ نمره من به چشمات بیست چیه هزاره فکر کن پویا بیاتی بی نظیر

آهنگ پویا بیاتی بی نظیر

موزیک جدید پویا بیاتی به نام نمره من به چشمات بیست چیه هزاره فکر کن با کیفیت عالی و متن این اثر شنیدنی و عاشقانه

photo ۲۰۲۱ ۰۷ ۲۴ ۰۲ ۲۹ ۲۰

آهنگ ماه و فلک بی تابن حور و ملک شادن گلا پر از تبریک پویا بیاتی کامتو شیرین کن

آهنگ پویا بیاتی کامتو شیرین کن

موزیک جدید پویا بیاتی به نام ماه و فلک بی تابن حور و ملک شادن گلا پر از تبریک با کیفیت عالی و متن این اثر شنیدنی و عاشقانه

photo ۲۰۱۹ ۰۷ ۲۰ ۲۳ ۱۱ ۳۱

آهنگ گریه کردم حال من بد بود گریه بدترش کرد پویا بیاتی سادگی کردم

آهنگ پویا بیاتی سادگی کردم

موزیک جدید پویا بیاتی به نام گریه کردم حال من بد بود گریه بدترش کرد با کیفیت عالی و متن این اثر شنیدنی و عاشقانه

photo 2022 02 08 17 38 33