دیگرد

آهنگ رو چین و چروکای کج دستای دنیا اونجا که مادربزرگش فالش رو گرفت دیگرد نباید کشت

آهنگ دیگرد نباید کشت

موزیک جدید دیگرد به نام رو چین و چروکای کج دستای دنیا اونجا که مادربزرگش فالش رو گرفت با کیفیت عالی و متن این اثر شنیدنی و داغ

آهنگ رو چین و چروکای کج دستای دنیا اونجا که مادربزرگش فالش رو گرفت دیگرد نباید کشت