ایهام

آهنگ کولی عاشق من دل شده در به درت ایهام سلطان قلب من (آنپلاگد)

آهنگ ایهام سلطان قلب من (آنپلاگد)

موزیک جدید ایهام به نام کولی عاشق من دل شده در به درت با کیفیت عالی و متن این اثر شنیدنی و عاشقانه

آهنگ کولی عاشق من دل شده در به درت ایهام سلطان قلب من (آنپلاگد)

آهنگ خانه‌ای ویرانم بدنی بی‌جانم لامکانم بی تو ایهام غریب آشنا

آهنگ ایهام غریب آشنا

موزیک جدید ایهام به نام خانه‌ای ویرانم بدنی بی‌جانم لامکانم بی تو با کیفیت عالی و مت ناین اثر شنیدنی و عاشقانه

موزیک و تنظیم: سیروان

photo 2021 11 17 21 08 05